Ă…BOLANDS TEATERSKOLA SUOMEKSI

Järjestämämme esittävien taiteiden (teatteritaide) perusopetustat lapsille ja nuorille (7-18 vuotiaille).

Koulutuksen järjestäjänä toimii Åbolands Teaterskola joka kuuluu nuorisojärjestöön Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.

Päärahoittajanamme toimii Svenska kulturfonden. Muita rahoittajia ovat mm. Föreningen Konstsamfundet, Martha och Albin Löfgren:in säätiö. Lisäksi teemme yhteistyötä mm. seuraavien toimijoiden kanssa: Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ja Teaterboulage r.f.

Opetuksen tavoitteena on luoda olosuhteet, joissa oppilas voi kehittää omaa ilmaisuaan, taitojaan ja tietojaan. Syvennämme teatteritaiteen ymmärrystä sekä kykyä kokea iloa omasta ja muiden työskentelystä. Tavoitteena on, että oppilaille syntyy hyvä suhde teatteritaiteeseen.

Oppilaat tutustuvat suuntautumisvaihtoehdoissa taiteenalan historiaan ja sen nykymuotoihin ja saavat mahdollisuuksia luoda omaa teatteriaan. Tavoitteena on, että oppilaiden tietoisuus teatteritaiteen kansainvälisyydestä ja kulttuurillisesta moniarvoisuudesta lisääntyy. Teatteritaiteelle on lisäksi ominaista monitaiteellisuus ja vuorovaikutus muiden taiteenlajien kanssa.