GRUPPERNA

Åbolands Teaterskola undervisar ca 90 elever under läsåret 2019-2020. Från hösten 2018 är både Pargas och Åbo grupperna Åbolands Teaterskolas egna.

I Pargas finns det Åk 3-6 är indelade i två grupper, men jobbar i samma utrymme, en för åk 3-4 och en för åk 5-6 som gör gemensamma studier. En grupp för åk 7-9 (temastudier) och en grupp med åk 9 och äldre som går det sista året av temastudier och sen kommer göra sitt slutarbete.

I Åbo är indelningen ungefär den samma som i Pargas. I Åbo finns dock en grupp för åk 1-2 (konstfostran för småbarn), en för åk 3-4 och en för åk 5-6, som båda gör gemensamma studier. I Åbo finns även en grupp för i åk 7-9 och en för gymnasieelever som även gör slutarbete detta läsår.

ÖVNINGSTIDER 2019-2020

Höstterminen börjar v. 36

TEATERGRUPPERNA I PARGAS

GEMENSAMMA STUDIER
Teatergrupp för åk 3-4
Måndagar kl. 15.00-16.30 i PIUG kultursal
100€/Termin

GEMENSAMMA STUDIER
Teatergrupp för åk 5-6

Måndagar kl. 15.00-16.30 PIUG kultursal
100€/Termin

TEMASTUDIER
Teatergrupp för åk 7-9
Måndagar kl. 17.00-18.30 i PIUG kultursal
100e/Termin

SLUTARBETESGRUPPEN
Måndagar kl.17.00-18.30

Syskonrabatt -50% (Gäller inte för elever som går i teatergruppen för åk 1-2)

TEATERGRUPPERNA I ÅBO

KONSTFOSTRAN FÖR SMÅBARN
Teatergrupp för åk 1-2
Onsdagar kl. 16.45-17.45 i Gillesgården
60€/Termin

GEMENSAMMA STUDIER
Teatergrupp för åk 3-4
Torsdagar kl. 15.00-16.30 i Gillesgården
130€/Termin

GEMENSAMMA STUDIER
Teatergrupp för åk 5-6
Torsdagar kl. 14.45-16.15 i Gillesgården
130€/Termin

TEMASTUDIER
Teatergrupp för åk 7-9
Tisdagar kl. 16.00-17.30 i Gillesgården
130€/Termin

SLUTARBETESGRUPPEN
Teatergrupp för gymnasieelever
Tisdagar kl. 17.00-18.30 i Gillesgården
130€/Termin