ALLM√ĄNT

I undervisningen bekantar vi oss med grunderna i teaterkonst. Studier i teaterkonst √§r aktivitetsinriktad och man l√§r sig genom att g√∂ra sj√§lv. √Ėvning av interaktion mellan elever betonas liksom att medverka i grupp enligt teaterns normer. Med hj√§lp av teater- och rollspel f√∂rst√§rks elevens uttrycks- och iakttagelsef√∂rm√•ga. N√§r en pj√§s √∂vas l√§r eleverna sig m√•nga olika omr√•den, s√•som rollarbete, texttolkning, kroppsuttryck, scenografi, kostymering och mycket annat. Studierna omfattar 500 undervisningstimmar och kan genomf√∂ras p√• sex-sju √•r. Studierna best√•r av gemensamma studier (4√•r) och temastudier (2-3√•r). Dessutom genomf√∂r eleverna en scenframst√§llning/√•r. I undervisningen beaktas √§ven studier fr√•n andra konst√§mnen. √Ąven valbara kurser finns med i l√§roplanen. Teaterskolan har √§ven konstfostran f√∂r sm√• barn f√∂r barn i √•ldern 7-8 √•r. D√• bekantar sig eleverna i konstformen med hj√§lp av lek och spel.

GEMENSAMMA STUDIER

Under de gemensamma studierna bekantar sig eleverna med grunderna i teaterkonst. Grundstudierna best√•r av fyra √∂vergripande teman: Grupp och fantasi, kroppen och r√∂st, text och gestaltning och improvisation. F√∂rsta √•ret tr√§nas interaktions f√∂rm√•ga och deltagande i grupp baserade teateraktiviteter med fokus p√• fantasi. Under det andra √•ret tr√§nas helhetsuttrycket genom r√∂relse, r√∂st och mimik. Under det tredje √•ret  bekantar sig eleverna med ber√§ttarkonst samt konsten att gestalta olika sagor, ber√§ttelser och h√§ndelser. Under det sista √•ret av gemensamma studier ligger fokus p√• improvisation.  I improvisationer f√•r eleverna anv√§nda sig av allt det de l√§rt sig under de tidigare √•ren. 

TEMASTUDIER

Under temastudierna fördjupas det teaterkonstnärliga uttrycket, tekniken och kunnandet. Under det första året av temastudier bekantar sig eleverna med olika teaterformer (musikteater, dansteater, dockteater, fysisk teater etc.). Under det andra året introduceras olika delområden av teaterkonsten. Eleverna har möjlighet att pröva på skådespelararbete, regissörsarbete, ljus- och ljuddesign, kostym, smink och dramaturgi. Under det sista året bekantar sig eleverna med teaterns historia och moderna teaterformer. Dessutom gör eleverna sin sista scenframställning som även är ett arbetsprov för hela teaterskolan.