VAD ÄR GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING?

GrundlÀggande konstundervisning Àr konstfostran som ordnas pÄ fritiden i lokala konstskolor. Undervisningen Àr mÄlinriktad, styrs av en riksomfattande lÀroplan och ges av professionella som Àr utbildade inom konstarterna.
Den grundlĂ€ggande konstundervisningen Ă€r mĂ„linriktad och framskrider frĂ„n nivĂ„ till nivĂ„. Dess uppdrag Ă€r att ge eleverna möjlighet att studera konst lĂ„ngsiktigt, mĂ„lmedvetet och i enlighet med sina egna intresseomrĂ„den. 
Undervisningen i en konstart ska stĂ€rka eleverns förmĂ„ga att uttrycka sig, tolka och vĂ€rdera. Studierna stöder utvecklingen av elevernas kreativa tĂ€nkande och delaktighet. I den grundlĂ€ggande konstundervisningen har eleven en aktiv roll och lĂ€r sig att stĂ€lla upp mĂ„l och arbeta i riktning mot mĂ„len bĂ„de sjĂ€lvstĂ€ndigt och i grupp.
I den grundlÀggande konstundervisningen i teaterkonst Àr undervisningen frÀmst gruppbaserad och en hel del arbete sÀtts pÄ samarbete och grupparbete.

STUDIER

Studierna omfattar 500 undervisningstimmar och kan genomföras pĂ„ sex-sju Ă„r. Studierna bestĂ„r av gemensamma studier (4Ă„r) och temastudier (2-3Ă„r). Dessutom genomför eleverna en scenframstĂ€llning/Ă„r. I undervisningen beaktas Ă€ven studier frĂ„n andra konstĂ€mnen. Teaterskolan erbjuder ocksĂ„ konstfostran för smĂ„barn (förberedande studier), Ă„k 1-2 som kalkylmĂ€ssigt faller utanför lĂ€roplanen.  
I undervisningen bekantar vi oss med grunderna i teaterkonst. Studier i teaterkonst Ă€r aktivitetsinriktade och man lĂ€r sig genom att göra sjĂ€lv. Övning i interaktion mellan elever betonas liksom att medverka i grupp enligt teaterns normer. Med hjĂ€lp av teater- och rollspel förstĂ€rks elevens uttrycks- och iakttagelseförmĂ„ga. Studierna Ă€r mĂ„ngsidiga och eleverna fĂ„r lĂ€ra sig om teaterns olika omrĂ„den, sĂ„som t.ex. rollarbete, texttolkning, kroppsuttryck, scenografi, kostymering och mycket annat. 

GEMENSAMMA STUDIER

Under de gemensamma studierna bekantar sig eleverna med grunderna i teaterkonst. Gemensamma studier bestĂ„r av fyra studiehelheter och mĂ„lsĂ€ttningen Ă€r att eleverna ska kunna avlĂ€gga en studiehelhet per Ă„r. Eftersom grupperna delas in enligt Ă„rskurser (Ă„k 3-4, Ă„k 5-6) jobbar grupperna parallellt med tvĂ„ studiehelheter under ett lĂ€sĂ„r. Övergripande teman i studiehelheterna Ă€r: Samarbete och fantasi, kropp och rörelse, röst, berĂ€ttelse och gestaltning samt improvisation. I Studiehelhet 1 och 2 har vi fokus pĂ„ samarbete, fantasi i kombination med rörelse och röst. I studiehelhet 3 och 4 bekantar vi oss med berĂ€ttarkonst och gestaltning samt övar pĂ„ improvisation. Alla teman övas genom lekar och teaterövningar som sedan utvecklas i arbetet med en scenframstĂ€llning. I improvisationsövningar fĂ„r eleverna utforska och fördjupa den kunskap de fĂ„tt i undervisningen.   

TEMASTUDIER

Under temastudierna fördjupas det teaterkonstnÀrliga uttrycket, tekniken och kunnandet. Under det ena Äret av temastudier bekantar sig eleverna med olika teaterformer (musikteater, dansteater, dockteater, fysisk teater etc.). Under det andra Äret av temastudier introduceras olika delomrÄden av teaterkonsten. DÄ har eleverna möjlighet att pröva pÄ t.ex. skÄdespelararbete, regissörsarbete, ljus- och ljuddesign, kostym, smink och/eller dramaturgi. Temastudierna kan variera frÄn Är till Är beroende pÄ vilka Àmnen som intresserar eleverna och vilka resurser som finns. Under det sista Äret bekantar sig eleverna med teaterns historia och gör sin sista scenframstÀllning som Àven Àr ett arbetsprov för hela teaterskolan.