HISTORIA

Åbolands Teaterskola kan ses som ett resultat av projektet SAMMAN som startades av Åbolands Ungdomsförbund 2007. SAMMAN var ett barnteaterprojekt vars målsättning var att utveckla barnteaterverksamheten i Åboland.

Ă…bolands Teaterskola fungerar under Ă…bolands Ungdomsförbund r.f. och fick sin läroplan godkänd av Pargas stad och startade sin verksamhet hösten 2009. 2013 startade Ă…TS  tvĂĄ svenska teatergrupper i Ă…bo i ett samarbete med Ă…bo Unga Teater.

2016 hade Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. en kick-off för ett projekt som fick namnet Teaterskolan i Svenskfinland. Projektet leddes av Jani Lastuniemi och skulle skapa en enhetlighet i teaterskolorna och en takorganisation som kunde stöda dem. Åbolands Teaterskola deltog i projektet.

 När grunderna för  läroplanen skulle förnyas 2017 sökte Ă…TS om att fĂĄ den egna läroplanen godkänd även i Ă…bo stad.

2018 godkändes den nya läroplanen av bĂĄde Pargas stad och Ă…bo stad och hösten 2018 startade Ă…bolands Teaterskola helt egna grupper i Ă…bo. 

LäsĂĄret 2019-2020 firade Ă…bolands Teaterskola sitt 10-ĂĄrs jubileum och hade en jubileumsutställning under hösten 2019 i Ankar-huset i Pargas och pĂĄ stadsbiblioteket i Ă…bo. Alla teatergrupper deltog även i en jubileumspjäs som skulle ha sin premiär i maj 2020 men tyvärr ändrade coronapandemin om alla planer och hela undervisningen. Föreställningen fick flyttas framĂĄt och kunde förverkligas som filmad föreställning i oktober 2020 med hjälp av Pargas Gaming Community rf. Föreställningen visades som drive-in bio i mässcentret i Ă…bo. 

Hösten 2020 tog projektet Teaterskolan i Svenskfinland slut  och  dĂĄ tog Ă…bolands Teaterskola och Ă…bolands Ungdomsförbund r.f. initiativ till ett nätverk för att skapa kontakt mellan de olika teaterskolorna som deltagit i projektet. Nätverket har förändrats och är nu indelat i ett administrativt nätverk som sköts av Finlands Svenska Ungdomsförbund rf och ett lärarnätverk som sköts av Ă…bolands Teaterskolas lärare. 

2021 i januari fick Ă…bolands Teaterskola en systerskola som ocksĂĄ fungerar under Ă…bolands Ungdomsförbund, Ă…bolands Bildkonstskola KonsTila.