Ă…K 4-6 – Ă„LDRE

Pjäs: Gummi-Tarzan
Författare: Ole Lund Kirkegaard
Förlag: Dansk Teaterförlag
Premiär: 16.4.2012 – PIUG kultursal
Medverkande: 11 deltagare
Teaterledare: Jani Lastuniemi
Affisch: Lasse Harkkala

Ă…K 4-6 YNGRE

Pjäs: Resan
Författare: Linda Abrahamsson, gruppen
Premiär: 22.5.2012 – PIUG kultursal
Medverkande: 14 deltagare
Teaterledare: Linda Abrahamsson
Affisch: Jani Lastuniemi, gruppen