Arbetsgruppen TackSam

Pjäs: ALLEBARNSLAND
Arbetsprov från grundläggande konstundervisning
Författare: Christian Augrell
Spelperiod: 7.12-16.12.2016
Medverkande: 5 deltagare
Regi: Miro Jerohin och Mecki Ruokolahti
Affisch: Samuel Salminen

Ă…K 4-6 Pargas

Pjäs: Klas klättermus
Författare: Thorbjörn Egner
Spelperiod: 14.5-17.5.2016
Medverkande: 24 deltagare
Teaterledare: Miro Jerohin och Mecki Ruokolahti
Affisch: Samuel Salminen