Teaterskolans verksamhet på paus fram till 13.5

Teaterskolans verksamhet
på paus fram till 13.5

Åbolands Teaterskolas huvudman Åbolands Ungdomsförbund har på basen av regeringens rekommendationer tagit beslutet att lägga Teaterskolans verksamhet på paus fram till 13.5. Detta betyder i praktiken att vi inte kommer att ha undervisning, övningar och föreställningar i mars, dvs. premiärer och föreställningar kommer att skjutas fram på obestämd tid.

Vi följer med situationen, agerar enligt rekommendationerna och uppdaterar enligt hur allt framskrider.
ÅUF och ÅTS betjänar på distans per e-post och telefon enligt vanliga öppethållningstider.

Hälsningar,
√Öbolands Teaterskolas team.

Uppdaterad: 8.4.2020