Teaterklubb i S:t Karins svenska skola

I september börjar en ny teaterklubb för elever i åk 3-6 i S:t Karins svenska skola. Klubben leds av dramainstruktör Jani Lastuniemi från Åbolands Teaterskola.

Innehåll: Teater-/dramaövningar och lekar. Fantasiövningar, improvisation, samarbetsövningar, koncentrationsövningar, avslappning, övningar i berättande, övningar i tillit.

När: Tisdagar kl. 13.45-15.15
16.9-4.11.2014 (8 ggr)

Var: Hovirinnan koulu, gymnastiksalen

Anmälning: klubbar.hemochskola@gmail.com Senast 10.9.2014 (Max 15 deltagare)
Meddela barnets namn, födelseår, vårdnadshavarens namn, adress, telefonnummer och e-post.

Förfrågningar: Hem och Skola i S:t Karins r.f: Mats Р040-358 4282 eller Miikka Р050-366 0533, Åbolands Teaterskola: Jani Р044-5866904

Arrangör: Hem och Skola i S:t Karins r.f, S:t Karins svenska skola, Åbolands Teaterskola

Barnen skall ha bekväma och oömma kläder på sig. Ett lätt mellanmål att äta före klubben är även bra att ha med.