Teatergruppen Åk 7-> övningar 22.10-12.11

Från länken nedan hittar ni övningstiderna och platserna för teatergrupperna för åk 7 och äldre för tiden 22.10-12.11.2012.

Måndag 12.11 inleder vi nästa teaterform som är maskteater. Vi kommer att ordna en veckoslutskurs i maskteater 17-18.11.2012 under ledning av skådespelaren Sofia Molin. Reservera detta veckoslut redan nu. Mera info om veckoslutet får ni under nästa övning.

Åk 7 och äldre 22.10-12.11