Ingen övning i Piug 1.10 för åk 8 och äldre

Teatergruppen för åk 8 och äldre har ingen övning 1.10 p.g.a. generalrepetition i PIUG. Nästa övning är 8.10 kl. 17-18.30 i PIUG med gästläraren Riddo Ridberg.

OBS! Teatergruppen för åk 7 övar enligt planerna 1.10 kl. 17-18.30 i finska högstadiets festsal med gästlärare Henrik Grönroos.