Högstadiegruppens teaterövning inhiberad

Högstadiegruppens övning på måndag 7.2 är inhiberad p.g.a. generalrepetition i Teatersalongen. Vanlig övning veckan därpå!