Teatergrupp för Äk 5-6 i Pargas

Eleverna i teatergruppen för Ă„k 5-6  deltar i grundlĂ€ggande konstundervisning i teaterkonst enligt Åbolands Teaterskolas lĂ€roplan. LĂ€sĂ„ret 2019-2020 gör gruppen gemensamastudier 3 och 4 och fördjupar sig i textgestaltning och improvisation. Gruppen övar tillsammans med Ă„k 3-4

Teatergrupperna för Äk 5-6 övar:
MĂ„ndagar kl. 15.15-16.45 i PIUG kultursal

LÄSÅRET 2019-2020:

Höstterminen: 2.9.2019 – 9.12.2019

VĂ„rterminen: 13.1.2020 – 18.5.2020

LEDARE:

Mecki Ruokolahti

TERMINSAVGIFT:

100€/termin