Teatergrupp för Ă„k 7-9 i Åbo

Teatergruppen för Ă„k 7-9 deltar i grundlĂ€ggande konstundervisning i teaterkonst enligt Åbolands Teaterskolas lĂ€roplan. I Ă„r har gruppen ett ”mellanĂ„r” och gör gemensamma studier eftersom mĂ„nga ur gruppen saknar nĂ„gra av dessa studiehelheter. Det betyder att vi har mera tid att pĂ„ djupet gĂ„ in pĂ„ nĂ„got som intresserar eleverna och experimentera med att berĂ€tta pĂ„ olika sĂ€tt pĂ„ scenen. 

Teatergruppen för Ă„k 7-9 i Åbo övar:
Tisdagar kl. 16.00-17.30 i GillesgÄrden

LÄSÅRET 2019-2020:

Höstterminen 5.9.2019-12.12.2019

VĂ„rterminen 9.1.202-21.5.2020

LEDARE:

Mecki Ruokolahti

TERMINSAVGIFT:

130€/termin