Teatergrupp för Ă„k 5-6 i Åbo

Teatergruppen för Åk 5-6  deltar i grundlĂ€ggande konstundervisning i teaterkonst enligt Åbolands Teaterskolas lĂ€roplan. Under lĂ€sĂ„ret 2019-2020 gör gruppen gemensamma studier 3 och 4. De övar sig pĂ„ att improvisera, gestalta texter och fördjupa den kunskap de fĂ„tt tidigare.

Grupper för Äk 5-6 övar:
Torsdagar kl. 14.45-15.15 i GillesgÄrden

LÄSÅRET 2019-2020:

Höstterminen 5.9.2019-12.12.2019

VĂ„rterminen 9.1.2020-21.5.2019

LEDARE:

Linda Åkerlund

TERMINSAVGIFT:

130€/termin