Teatergrupp för Ă„k 3-4 i Åbo

Teatergruppen för Ă„k 3-4 deltar i grundlĂ€ggande konstundervisning i teaterkonst enligt Åbolands Teaterskolas lĂ€roplan. Under lĂ€sĂ„ret bekantar de sig med gemensammastudier 1 och 2 det innebĂ€r att de genom lek fĂ„r öva att anvĂ€nda sin fantasi och röst. De gör ocksĂ„ mycket fysiska övningar och övningar i att samarbeta och skapa tillsammans.

Teatergruppen för Åk 3-4 i Åbo övar:
Torsdagar kl. 15.00-16.30 i GillesgÄrden

LÄSÅRET 2019-2020:

Höstterminen 5.9.2019-12.12.2019

VĂ„rterminen 9.1.2020-21.5.2020

LEDARE:

Mecki Ruokolahti

TERMINSAVGIFT:

130€/termin