GrundlÀggande konstundervisning seminarium 26-27.10

Projektet Konstskola för barn och ungdomar i VÀstÄboland, ordnar ett seminarium 26-27.10.2011 om grundlÀggande konstundervisning och konstfostran i Pargas, Hotel Kalkstrand (StrandvÀgen 1, 21600 Pargas). Under seminariet ordnas mÄngsidiga och intressanta förelÀsningar om olika konstskolor, konstutbildningar och projekt i Finland samt förelÀsningar, paneldiskussioner och öppna undervisningstillfÀllen, var vikten och betydelsen av konstfostran och konstundervisningen lyfts fram. Som förelÀsare under seminariet fungerar kunniga och ledande experter frÄn sina omrÄden, runtomkring hela Finland. AnmÀlningar och förfrÄgningar (senast 24.10.2011), kan göras till projektkoordinator Jani Lastuniemi, 044-5866904, jani.lastuniemi@auf.fi.

Program: Onsdag 26.10.2011

Program: Torsdag 27.10.2011