ANTAGNING

I Åbolands Teaterskola antas elever till den grundlĂ€ggande konstundervisningen i den ordning som de anmĂ€ler sig. Gamla elever kan reservera sin studieplats till följande lĂ€sĂ„r genom förhandsanmĂ€lan. Info om förhandsanmĂ€lan skickas per mail till vĂ„rdnadshavaren under slutet av vĂ„rterminen. 

Till gemensamma studier kan nya elever antas enligt deras fĂ€rdigheters lĂ€mplighet. Placering inom temastudier krĂ€ver i regel tidigare studier inom ifrĂ„gavarande konstĂ€mne exempelvis pĂ„ nĂ„gon annan ort. Om antagande av elev och placering i grupp beslutar huvudĂ€mneslĂ€raren tillsammans med den ledande lĂ€raren för den grundlĂ€ggande konstundervisningen.