DjurXperiment

Åbolands Teaterskolas teatergrupp för åk 7 gör en studie och ett experiment kring George Orwells bok Djurens gård. Arbetet går under namnet DjurXperiment.

Boken kom ut år 1945 och är en satirisk roman och fabel som behandlar kommunism och framförallt stalinismen som var den huvudsakliga inspirationen till bokens handling. Boken handlar om en farm som kallas Herrgården. Djuren på Herrgården har fått nog av människornas övergrepp. De gör uppror och grundar en ny filosofi som de kallar animalismen.

DjurXperiment är ett hopplock av olika händelser och scener från berättelsen som gruppen under våren arbetat fram. Experimentet genomförs onsdag 29.5.2013 kl. 19.00 samt torsdag 30.5.2013 kl. 19.00 i PIUG kultursal, Skolmästargatan 5, 21600 Pargas. Det är fritt inträde till experimentet. Förfrågningar till 044-5866904. Välkomna!