Åbolands Teaterskolas jullov har börjat!

Alla grupper i Åbolands Teaterskola har nu påbörjat sitt jullov!
Inför vårterminen behövs inte någon ny anmälan för de elever som deltagit under höstterminen.
Vårterminen börjar igen vecka 2 (10.1 Р14.1.2022). Efter den andra övningen förbinder man sig att betala terminsavgiften i sin helhet. Eventuella möjligheter till subventionerade terminsavgifter informeras om under januari.
Nya elever kan antas till vårterminen vid specialfall. Vid intresse ber vi att man kontaktar Linda eller Mecki.

Vi vill tacka alla för hösten och önskar alla en god jul och gott nytt år!